Monthly Archive for: ‘октомври, 2010’

Озвучителни системи

Тези системи се използуват за озвучаване на обществени места, с постоянна, зонална периодична или аварийни гласова информация, а в останалото време да се предава музикален фон. Такива места са административни и производствени сгради и райони, хотели, търговски комплекси, стадиони, летища, …

Read More

Конферентни системи

ЕСТЕЛ ООД предлага техника на един от лидерите в тази област -BOSCH Security Systems .

Фирмата има многогодишен опит в разработването и производството на дискусионни системи и системи за симултанен превод. В производствената гама са включени както конвенционални аналогови, така …

Read More

Системи за сигурност

Охранителните системи са предназначени за защита и охрана на наблюдаваните обекти.

Тяхна основна задача е да сигнализират при нарушение в защитените зони. Освен тоова е необходимо да могат да сигнализират за нарушения на ангажираните с охраната служби.

Фирма ЕСТЕЛ ООД …

Read More

Пожароизвестителни системи

Ранното откриване и локализация на пожарите е гаранция за бързото им овладяване и потушаване.

Ето защо ЕСТЕЛ ООД отдава голямо значение на реализацията на системи, осигуряващи бързите и точни действия на противопожарните екипи.

Фирмата ни проектира и реализира пожароизвестителни системи …

Read More

Системи Telesis Stillink

Системите  Telesis Stillink са предназначени за производители на оборудване, системни интегратори и оператори в телекомуникациите преминаващи към информационни мрежи от следващо поколение, а така също за оператори изпълняващи конвертиране на телекомуникационна сигнализация и информационни протоколи.

Изделията под името Stillink предлагани …

Read More

Система за Автоматично Телефонно Оповестяване – САТО-01

Предназначение

Системата е предназначена за автоматизация на често възникващата рутинна задача, да се позвъни на много абонати от телефонната мрежа.

Системата САТО, автоматично по зададен списък с абонатни номера едновременно установява връзка с няколко телефонни абоната и ги оповестява с …

Read More

Многоканална система за автоматична телефонна информация – САТИ-01

Приложение

Предлаганите многоканални системи за информационно обслужване на аналогови абонати са предвидени за предоставяне на информация при промяна на номера на аналогови абонати.

Активирането на портове, генерирането и записване на съобщения и настройката на параметри се извършват от оператора на …

Read More

Двупроводна система за автоматична телефонна информация – САТИ-02

Приложение

ЕСТЕЛ САТИ-02 е предназначена да работи като самостоятелна десет-канална система, обслужваща двупроводни абонатни линии. Системата не изисква персонален компютър, включен към нея по време на нормална работа.

Принцип на действие

При САТИ-02 персоналният компютър е необходим единствено по време …

Read More

Трипроводна система за автоматична телефонна информация – САТИ-03

Приложение

Най-широко приложение системата намира при подмяна на аналогови САТЦ с цифрови. Системата за информационно обслужване е предназначена за свързване към съответните трипроводни изходи на II/IV ГИ на обслужваната САТЦ А29.

Активирането на портове, генерирането и записване на съобщения и …

Read More

Интерактивна гласова система за аналогови линии – САОГ-01

Приложение

САОГ-01 има приложение в автоматизирани служби в телефонните мрежи, бизнес рекламно-информационни системи, телевизионни и радио игри, събиране на статистическа и друга информация, приемане на заявки от различен характер, организиране на гласова поща и други.

САОГ-01 е многоканална система с

Read More

Page 1 of 212»