Category Archive for: ‘CCTV systems’

Системи за видеонаблюдение

Нашата фирма предлага следните услуги свързани с изграждане на системи за видеонаблюдение:

  • Проучване на зоната за ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
  • Консултиране на клиента и достигане на оптимален вариант на задание за създаване на системата
  • Изработка на проект
  • Изграждане на системата и настройка
  • Гаранционна

Read More