Category Archive for: ‘Structured Cabling Systems (SCS)’

Структурни кабелни системи SCS

Структурната кабелна система е метод за изграждане на кабелна ифраструктура по точно определени стандарти и с помоща на стандартизирани елементи и подсистеми. По този начин, още в процеса на проектиране се дефинират ясни изисквания в зависимост от предназначението на всеки …

Read More