Техническа поддръжка и експлоатация

Нашият сервизен екип осигурява техническа помощ и поддръжка на основата на споразумения за нивото на обслужване (Service Level Аgreements SLA).

В тази група дейности се включват услугите необходими за техническа поддръжка, денонощни дежурни групи за поддръжка през цялата година, планирани регулярни тестове, измервания, ремонти, подмяна на дефектирало оборудване и консултации.

ЕСТЕЛ ЕООД предоставя следните услуги за поддръжка и експлотация (O&M):

  • Телефонни консултации 8/5
  • Аварийно обслужване 24/7
  • Поддръжка “на място”
  • Ремонт чрез замяна
  • Дистанционно отстраняване на проблеми
  • Софтуерна поддръжка
  • Обучение на експлоатационния персонал на клиента