Monthly Archive for: ‘юни, 2010’

Системи за видеонаблюдение

Нашата фирма предлага следните услуги свързани с изграждане на системи за видеонаблюдение:

  • Проучване на зоната за ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
  • Консултиране на клиента и достигане на оптимален вариант на задание за създаване на системата
  • Изработка на проект
  • Изграждане на системата и настройка
  • Гаранционна

Read More

Контрол на достъпа

Системите за контрол на достъп в контролирани обекти, често пъти е част от цялостна система за охрана. Тя изпълнява администрирането на пропусквателния режим, като спира достъпа на неоторизирани лица.

Изграждането на подобни системи е част от богатия опит на специалистите …

Read More

Структурни кабелни системи SCS

Структурната кабелна система е метод за изграждане на кабелна ифраструктура по точно определени стандарти и с помоща на стандартизирани елементи и подсистеми. По този начин, още в процеса на проектиране се дефинират ясни изисквания в зависимост от предназначението на всеки …

Read More

Philips-NEC SOPHO IPC 100

Хибридна IPC PBX Филипс, основен блок 3 външни и 8 вътрешни порта, захранване, идентификация на викащия (CLIP / клип) за всички вътрешни линии (име и номер). Разширяване до 51 външни (27 аналогови / 42 ISDN BRI / 42 IP съединителни

Read More