Category Archive for: ‘Access control systems’

Система за дистанционен контрол и охрана на кабелни трасета и шахти – COSS

Предназначение

Система COSS е системa за охрана на телекомуникациони мрежи и съоръжения. Oсъществява 24-часов денонощен контрол на достъпа до кабелни шахти (КШ), необслужваеми усилвателни пунктове (НУП) и контрол на сигналните кабели.

Системата осъществява непрекъснато наблюдение, регистриране, обработка и анализ

Read More

Контрол на достъпа

Системите за контрол на достъп в контролирани обекти, често пъти е част от цялостна система за охрана. Тя изпълнява администрирането на пропусквателния режим, като спира достъпа на неоторизирани лица.

Изграждането на подобни системи е част от богатия опит на специалистите …

Read More