Category Archive for: ‘Специализирани комуникационни системи’

Системи Telesis Stillink

Системите  Telesis Stillink са предназначени за производители на оборудване, системни интегратори и оператори в телекомуникациите преминаващи към информационни мрежи от следващо поколение, а така също за оператори изпълняващи конвертиране на телекомуникационна сигнализация и информационни протоколи.

Изделията под името Stillink предлагани …

Read More

Многоканална система за автоматична телефонна информация – САТИ-01

Приложение

Предлаганите многоканални системи за информационно обслужване на аналогови абонати са предвидени за предоставяне на информация при промяна на номера на аналогови абонати.

Активирането на портове, генерирането и записване на съобщения и настройката на параметри се извършват от оператора на …

Read More

Двупроводна система за автоматична телефонна информация – САТИ-02

Приложение

ЕСТЕЛ САТИ-02 е предназначена да работи като самостоятелна десет-канална система, обслужваща двупроводни абонатни линии. Системата не изисква персонален компютър, включен към нея по време на нормална работа.

Принцип на действие

При САТИ-02 персоналният компютър е необходим единствено по време …

Read More

Трипроводна система за автоматична телефонна информация – САТИ-03

Приложение

Най-широко приложение системата намира при подмяна на аналогови САТЦ с цифрови. Системата за информационно обслужване е предназначена за свързване към съответните трипроводни изходи на II/IV ГИ на обслужваната САТЦ А29.

Активирането на портове, генерирането и записване на съобщения и …

Read More

Интерактивна гласова система за аналогови линии – САОГ-01

Приложение

САОГ-01 има приложение в автоматизирани служби в телефонните мрежи, бизнес рекламно-информационни системи, телевизионни и радио игри, събиране на статистическа и друга информация, приемане на заявки от различен характер, организиране на гласова поща и други.

САОГ-01 е многоканална система с

Read More

Интерактивна гласова система за цифрови линии – САОГ-02

Приложение

Системата за автоматично отговаряне с глас тип Естел САОГ-02 е многоканална система с широка гама от възможности за приложение:

  • Автоматична насочваща система
  • Компютърна система за сигурност
  • Отговаряща система
  • Гласова поща
  • Система за справки
  • Системи за въвеждане на данни

Системата …

Read More

АТС-02 вариант ИУРП

Система за автоматично тестване от главен разпределител на станционно-абонатните съоръжения на АТЦ и свързаните към тях абонатни линии и крайни устройства

Системата за ръчни проби е предназначена за измерване на станционно абонатните съоръжения на цифрови и аналогови АТЦ и крайните

Read More

Комплексна Информационно-Тестова Система (КИТС)

Едно от най – важните изисквания към съвременните комуникации е тяхната висока надежност и работоспособност. Във връзка с това е крайно необходимо бързото и лесно отстраняване на повреди по телекомуникационното оборудване – абонатни и съединителни кабели, както и стационно-абонатните коплекти в цялото …

Read More

АТС-02 вариант ЗАЛА

Системата АТС-02 – вариант „Зала“ има следните разновидности в зависимост от типа централа:

АТС-02-ESK

Система за автоматично тестване на станционно-абонатните съоръжения на АТЦ тип ESK и свързаните към тях абонатни линии и крайни устройства

Използват се

Read More

Конвертори на сигнализация – КС-01

Разработени са на базата опита при производството на малки АТЦ и разширения на существуващи аналогови АТЦ и осигуряват бързо и ефективно решение на проблемите, възникващите при съвместната работа на различни по тип комуникационни устройства.

Реализират се на модулен принцип, осигурявайки …

Read More