Category Archive for: ‘Signaling Converters’

Системи Telesis Stillink

Системите  Telesis Stillink са предназначени за производители на оборудване, системни интегратори и оператори в телекомуникациите преминаващи към информационни мрежи от следващо поколение, а така също за оператори изпълняващи конвертиране на телекомуникационна сигнализация и информационни протоколи.

Изделията под името Stillink предлагани …

Read More

Конвертори на сигнализация – КС-01

Разработени са на базата опита при производството на малки АТЦ и разширения на существуващи аналогови АТЦ и осигуряват бързо и ефективно решение на проблемите, възникващите при съвместната работа на различни по тип комуникационни устройства.

Реализират се на модулен принцип, осигурявайки …

Read More