Category Archive for: ‘Системи за озвучаване и оповестяване’

Озвучителни системи

Тези системи се използуват за озвучаване на обществени места, с постоянна, зонална периодична или аварийни гласова информация, а в останалото време да се предава музикален фон. Такива места са административни и производствени сгради и райони, хотели, търговски комплекси, стадиони, летища, …

Read More

Система за Автоматично Телефонно Оповестяване – САТО-01

Предназначение

Системата е предназначена за автоматизация на често възникващата рутинна задача, да се позвъни на много абонати от телефонната мрежа.

Системата САТО, автоматично по зададен списък с абонатни номера едновременно установява връзка с няколко телефонни абоната и ги оповестява с …

Read More