Category Archive for: ‘Telecommunications’

Системи Telesis Stillink

Системите  Telesis Stillink са предназначени за производители на оборудване, системни интегратори и оператори в телекомуникациите преминаващи към информационни мрежи от следващо поколение, а така също за оператори изпълняващи конвертиране на телекомуникационна сигнализация и информационни протоколи.

Изделията под името Stillink предлагани …

Read More

АТС-02 вариант ИУРП

Система за автоматично тестване от главен разпределител на станционно-абонатните съоръжения на АТЦ и свързаните към тях абонатни линии и крайни устройства

Системата за ръчни проби е предназначена за измерване на станционно абонатните съоръжения на цифрови и аналогови АТЦ и крайните

Read More

Селищни

Мощен управляващ процесор за индустриални цели и цифрова комутация на каналите.

Централата се произвежда и предлага в следните варианти:

  • крайна селищна централа, разширение на съществуващи аналогови централи /А29 и други/
  • малки селищно-транзитни централи
  • др.
Малка селищна цифрова телефонна централа “ЕСТЕЛ”

Read More

Комплексна Информационно-Тестова Система (КИТС)

Едно от най – важните изисквания към съвременните комуникации е тяхната висока надежност и работоспособност. Във връзка с това е крайно необходимо бързото и лесно отстраняване на повреди по телекомуникационното оборудване – абонатни и съединителни кабели, както и стационно-абонатните коплекти в цялото …

Read More

АТС-02 вариант ЗАЛА

Системата АТС-02 – вариант „Зала“ има следните разновидности в зависимост от типа централа:

АТС-02-ESK

Система за автоматично тестване на станционно-абонатните съоръжения на АТЦ тип ESK и свързаните към тях абонатни линии и крайни устройства

Използват се

Read More

Конвертори на сигнализация – КС-01

Разработени са на базата опита при производството на малки АТЦ и разширения на существуващи аналогови АТЦ и осигуряват бързо и ефективно решение на проблемите, възникващите при съвместната работа на различни по тип комуникационни устройства.

Реализират се на модулен принцип, осигурявайки …

Read More