Пожароизвестителни системи

Ранното откриване и локализация на пожарите е гаранция за бързото им овладяване и потушаване.

Ето защо ЕСТЕЛ ООД отдава голямо значение на реализацията на системи, осигуряващи бързите и точни действия на противопожарните екипи.

Фирмата ни проектира и реализира пожароизвестителни системи при строго спазване на стандартите за пожарна безопасност и в съответствие с нуждите на всеки конкретен Клиент.

За тази цел се предлагат и използват системни решения от най-ново поколение, гъвкаво приложени според клиентското задание. На база изискванията на Клиента и конкретния обект се предлагат аналогови и цифрови системи в това число и адресируеми такива, производство на водещи български, европейски и американски компании – лидери в световен мащаб в производството на противопожарно оборудване.

Системите реализирани от ЕСТЕЛ ООД позволяват инсталирането на допълнително оборудване – резервирано захранване, изнесени панели за управление и информация, допълнителни пожароизвестителни и пожарогасителни централи и т.н.

Възможна е реализацията на интегрирана система за охрана и пожаробезопасност, при която се информират дежурният персонал на Клиента и компетентните служби на СОТ, Пожарна и Полиция.