Системи за сигурност

Охранителните системи са предназначени за защита и охрана на наблюдаваните обекти.

Тяхна основна задача е да сигнализират при нарушение в защитените зони. Освен тоова е необходимо да могат да сигнализират за нарушения на ангажираните с охраната служби.

Фирма ЕСТЕЛ ООД извършва доставка, монтаж, настройка и пускане в експлоатация на сигнално-охранителни системи от световно реномирани производители.

За да се постигне максимална ефективност и сигурност, всяка система се инсталира по предварително Всяка система е по индивидуален проект и изпълнение според изискванията на клиентите.