Контрол на достъпа

Системите за контрол на достъп в контролирани обекти, често пъти е част от цялостна система за охрана. Тя изпълнява администрирането на пропусквателния режим, като спира достъпа на неоторизирани лица.

Изграждането на подобни системи е част от богатия опит на специалистите от ЕСТЕЛ ООД. Всяка система е по индивидуален проект. В проектите предварително се задава известен резерв, което осигурява на нашите клиенти по-голяма гъвкавост при управление на структурите. Използват се компоненти само от реномирани производители, което е гаранция за нашите клиенти, че получават най-доброто възможно решение.