Системи за видеонаблюдение CCTV

Нашата фирма предлага следните услуги свързани с изграждане на системи за видеонаблюдение:

 • Проучване на зоната за ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
 • Консултиране на клиента и достигане на оптимален вариант на задание за създаване на системата
 • Изработка на проект
 • Изграждане на системата и настройка
 • Гаранционна и извънгаранционна поддръжка на техниката

Обектите се осъществяват „до ключ”, което включва проектиране, доставка на специализирано оборудване, изграждане на системата и последваща настройка.

В задълженията ни като Изпълнител важно място заема обучението на Клиента за работа с изградената система.

Системите доставени и инсталирани от ЕСТЕЛ ООД са с безкомпромисно гаранционно и следгаранционно обслужване.

Видеонаблюдението се използва за охрана, контрол и защита на наблюдаваните обекти.

С помощта на високотехнологични цифрови системи за видеонаблюдение и монтаж на аналогови или цифрови (IP) камери, ЕСТЕЛ ООД е способна да реализира гъвкава система за цялостно наблюдение, според изискванията и нуждите на всеки Клиент.

Записът на данните от Видеонаблюдението може да бъде осъществен с помощта на специална интерфейсна платка в персонален компютър или на специално локално DVR устройство.

Системите за цифрово видеонаблюдение съчетават в себе си много възможности за запис на видео и звук, имащи неоспорими преимущества:

 • Запис на видео и аудио сигнал в реално време
 • Наблюдение през WEB
 • Търсене и възпроизвеждане на записи
 • Отдалечено преглеждане на записи(по LAN или Internet)
 • Оповестяване за настъпило събитие чрез SMS и/или E-mail
 • Архивиране на данните от наблюдението и т.н.

Видеонаблюдението е малка инвестиция, която бързо се конвертира в по-висока сигурност, повишаване качеството на обслужване на клиентите, оптимизация на работното време и възможности за анализ.